open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Tribunal Arbitral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (TACAB)

CENTRE ADR-ICAB (Arbitratge)

Tribunal Arbitral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (TACAB)

S’ofereix al col·legiat la possibilitat d’acollir-se a l’arbitratge institucional de l’ICAB, bé mitjançant la prèvia fixació entre les parts (a un full d’encàrrec professional, per exemple), d’una clàusula de submissió arbitral al TACAB, o bé, a partir de l’acceptació d’una de les parts a sotmetre’s a l’arbitratge col·legial instat per l’altra.

L’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres s’efectuarà, en tot allò no previst per les parts, d’acord amb el Reglament del TACAB (DOGC 4122 de 29/04/2004), els Estatuts del Col·legi i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. Els arbitratges seran de dret i els àrbitres, col·legiats a l’ICAB en exercici.

Aquest servei és útil per aquelles controvèrsies sorgides en seu de reclamació de minutes o per la interpretació d’un full d’encàrrec, obtenint-se un títol executiu, com ho és el laude.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Aquest servei pot ser instat tant per un company com per un ciutadà.

TRAMITACIÓ

 • La Instància es presentarà acompanyada de la documentació annexa així com del comprovant bancari que acrediti l’abonament de la taxa de 50 euros fixada per TACAB per iniciar la tramitació del procediment.
 • Presentar la instància d’arbitratge, junt amb la documentació que relacionem, al Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, de Barcelona) o per e-mail a: adr-arbitratge@icab.cat
 • Es dóna trasllat de la instància a l’altra part perquè, mitjançant un altre escrit introductori, manifesti la seva conformitat o no a l’arbitratge i perquè, en el seu cas, anunciï reconvenció.
 • Pagament per ambdues parts dels honoraris de l’àrbitre i les despeses de l’arbitratge (veure tarifa a sota). El TACAB accepta l’encàrrec i ratifica l'àrbitre/s designat per les parts o, si s’escau, el/s designa.
 • Acceptació de l’encàrrec per part de l’àrbitre, que haurà de ser expressa.
 • Determinació del procediment arbitral per les parts o pel TACAB.
 • En virtut del conveni de col·laboració, signat el 23 de novembre de 2022 entre l'ICAB (TACAB) i el Tribunal Arbitral de Barcelona, que a l'art. 24 estableix que a petició del TACAB, el TAB es constitueix a Delegació del TACAB. En aquest sentit, el TAB, https://tab.es/ca/, en les seves funcions pròpies de Delegació del TACAB, és l'encarregat de gestionar l'arbitratge i convocar les parts a l'ACTE D'INICI exercint les funcions de delegació del TACAB.
 • Procediment arbitral, el qual haurà de respectar els principis d’audiència, contradicció, igualtat i economia processal.
 • 'Laude'. El seu original haurà de ser dipositat per l’àrbitre davant el Secretari de l’ICAB, el qual expedirà còpies certificades per a les parts.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Instància d’arbitratge.
 • Conveni arbitral, si l'han pactat les parts.
 • Escrit acreditatiu de la representació en nom de qui s'actuï.
 • Tota aquella documentació que s’estimi convenient (original o per fotocòpia).

De tots els escrits i documentació presentats caldrà acompanyar tantes còpies com parts restants implicades.

COST DEL SERVEI

 • Honoraris d’àrbitre i despeses de l’arbitratge (a abonar per ambdues parts per meitats)

Taxa de registre TACAB  
Import 50 € IVA inclòs
Honoraris Despeses
Fins a 5.000 € De 250 € a 300 € més IVA
De 5.001 € a 10.000 € De 300 € a 600 € més IVA
De 10.001 € a 30.000 € De 600 € a 1.500 € més IVA
De 30.001 € a 90.000 € De 1.500 € a 3.000 € més IVA
De 90.001 € a 150.000 € De 3.000 € a 5.000 € més IVA
De 150.001 € a 500.000 € De 5.000 € a 10.000 € més IVA
De 500.001 € a 1.000.000 € De 10.000 € a 15.000 € més IVA
De 1.000.001 € a 5.000.000 € De 15.000 € a 30.000 € més IVA
L’excés +1%

Aquesta tarifa, que serà fixada pel TACAB d’acord amb la naturalesa i complexitat de l’assumpte, només cobreix l’actuació del TACAB i els honoraris d’àrbitre únic (es triplicarà si són tres). No cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, les proves, les actuacions per l’auxili judicial ni qualsevulla altra necessària i justificada.

COMPOSICIÓ TACAB

Francisco Blázquez
Josep Boter
Mario Cervera
Mercedes Cora
Cristina Cortés
Lluís Cusi
Jordi Domingo
Ana Esteve
Enrique José Fernández
Óscar Folchi
Maria Lourdes Galvé
Fernando Garcia Molinos
Daniel Labrador
Marta Legarreta
Xavier León
Nil López Palahí
Francesc Marfà 
Julio Mesanza
Elena Moreno
Juan Manuel Moros
Frederic Munné
Jaideep Nanwani
Mireia Pagès
Sonia Pamias
Juan Puig
Antonio Raventós
David Requena
Luis Antonio Sales
José Sánchez Moreno
Alejandro Tintoré
Sílvia Toledo
Luis Virgos
Mercè Xiqués

CONTACTE

TACAB - Centre ADR-ICAB (arbitratge)

Planta baixa ICAB (c/ Mallorca, 283)

E-mail: adr-arbitratge@icab.cat

Telf. 93 601 13 30 

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×