menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Processal | Màsters | Postgrau

Diploma d'especialització de Dret Processal Civil 2023-2024

Inici: 26/09/2023

Organitzat per l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona.

Direcció: 
Vicente Pérez Daudí, Catedràtic de Dret Processal de la UB
Carles  Garcia Roqueta. Advocat i Mediador. Diputat responsable de formació de l'ICAB.


Comitè Científic: 
Jaume-Lluís Aso Roca. Procurador. Secretari Secció de Dret Processal de l'ICAB.
Tiziana Di Ciommo. Advocada, Presidenta de la Secció de Dret Processal de l'ICAB
Jesús Sanz López. Procurador i Vocal de la Junta del Col·legi de Procuradors de Barcelona.
Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l'ICAB
Cristina Vallejo Ros. Advocada, coordinadora de Formació de l'ICAB

Objectius generals: L'objectiu d'aquest curs és aprofundir en l'estudi del procés civil com a mètode de resolució de conflictes i com a instrument de la formació del judici jurisdiccional pels òrgans jurisdiccionals civils, facilitant una formació dinàmica i pràctica als advocats, procuradors i estudiants del màster de l'advocacia. Per a això s'aprofundirà en les institucions que integren el procés judicial. 

Objectius específics: El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic de les institucions que integren el procés judicial. Com a conseqüència el curs persegueix els següents objectius específics: 
- Treballar qüestions complexes que integren i es plantegen en l’estudi i aplicació del Dret processal i en especial, el dret processal civil 
- Diferenciar les diferents institucions processals civils d’altres anàlogues 
- Revisar les diferents institucions processals civils des del punt de vista dels diferents operadors jurídics (advocats, procuradors, jutges i notaris, entre altres) 
- Resoldre casos complexos que es poden plantejar en l’àmbit del procés civil

 

Programa:

BLOC I: ASPECTES GENERALS 
Presentació.  
Les reunions inicials amb el client. Protocol i cortesia processal. 
El client com a consumidor. Qüestions jurídiques i deontològiques.  
El full d’encàrrec.  
La estratègia processal.
Els costos de la resolució del conflicte. ADR (classes i elecció).
Activitats prèvies. Assegurament de prova, prova anticipada, diligències preliminars i mesures cautelars. 

BLOC II: ASPECTES SUBJECTIUS  DEL PROCÉS 
Jurisdicció i competència.  
Jurisdicció internacional.  
Competència Objectiva.  
Competència Funcional i Territorial.  
El tractament processal de la falta de jurisdicció i competència.  
Les normes de Reparto i l’especialització dels òrgans jurisdiccionals.  

LES PARTS
Capacitat i representació.  
Legitimació.  
Pluralitat de parts. L’acumulació d’accions i el litisconsorci.  
Els tercers.   
La successió processal.  
La substitució processal. 

ASPECTES OBJETIUS 
Processos plenaris i sumaris.  
Determinació del procediment i quantia.  

ELS ACTES PROCESSALS
Classificació.  
Requisits generals   
El temps i el acte processal.  
Actes de comunicació. 
Subsanació de defectes processals.  
La nul·litat. 

BLOC III: EL JUDICI ORDINARI 
AL·LEGACIONS I AUDIÈNCIA PREVIA. 
La demanda.
Posicionaments del demandat.   
La rebel·lia.  
La compareixença i no contestació  
La contestació.  
La reconvenció  
L’objecte del procés i la preclusió d’al·legacions.  
L’acumulació d’accions  
L’acumulació d’actuacions 
Les qüestions prejudicials  
Litispendència i cosa jutjada  
L’audiència prèvia.  
L’audiència prèvia.  
L’audiència prèvia.  
Teoria general de la prova  
L’assegurament de la prova. L’anticipació de la prova. 
Els mitjans de prova:  
Reconeixement judicial. Exploració de persones.
Declaració de part 
Prova testifical  
Prova pericial  
Prova documental i la prova d’informes. Requeriment documental al tercers i a les parts. 
Prova electrònica 
Les presumpcions   
La càrrega de la prova.  
La valoració de la prova. 
La prova internacional  
El judici i conclusions. Les diligències finals  
Pràctica prova. Tècnica interrogatori. 
La sentència  
Formes de finalització anormal del procés.
Les costes. Criteris orientadors i taxació. Reclamació d’honoraris de lletrat i el procurador

BLOC IV: RECURSOS I ALTRES MITJATS D’IMPUGNACIÓ DE LA SENTÈNCIA 
Judici verbal.  
Aspectes pràctics del Judici verbal. 
Judicis arrendaticis.  
Comunitat de propietaris.  
La recuperació de la possessió.  
Simulació judici verbal- Tràfic. 
Simulació judici verbal- Arrendaticis. 

BLOC V: MESURES CAUTELARS 
Les mesures cautelars.  
Introducció.  
Caràcters.  
Pressupostos.  
Les mesures cautelars. 
Procediment. 
Eficàcia. 
Alçament. 
La propietat industrial. Els escrits preventius.  
La recuperació immediata de la possessió.  
Simulació mesura cautelar

BLOC VI: RECURSOS
Teoria general. El complement i l’aclariment de la sentencia.  
Recursos de reposició i revisió.  
Recurs d’apel·lació 
Aspectes pràctics del Recurs d’apel·lació
Recurs de cassació i recurs per infracció processal  
Recurs de cassació davant el TSJC  
L’incident excepcional de nul·litat d’actuacions. L’acció de revisió  
Recurs d’empara  
Execució, aspectes generales. Execució provisional 
Execució de títols judicials i no judicials 
L’oposició a l’execució i els recursos.  
Execució de condemnes dineràries.  
Execució de condemnes no dineràries. 
Llançaments. 
Execució de títols judicials europeus.  
Reconeixement i execució de sentències estrangeres.  
Simulació d’una execució 

PROTECCIÓ DEL CRÈDIT
El judici hipotecari.  
El judici monitori i el judici canviari.  
El judici monitori europeu. 
El procés concursal.  
El procés concursal. 
Protecció del consumidor i accions de representació.

PROCESSOS ESPECIALS EN RELACIÓ AMB LES PERSONES
El judici de família.  
Filiació i divisió judicial de patrimonis.  
Discapacitat.  
Processos successoris.  

BLOC VI: JUSTÍCIA VOLUNTÀRIA
Jurisdicció Voluntària. Aspectes generales 
Jurisdicció voluntària. Especials. 

 

Professorat:
Tiziana Di Ciommo. Advocada, Presidenta de la Secció de Dret Processal de l'ICAB
Cristina Vallejo Ros. Advocada, coordinadora de Formació de l'ICAB
Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l'ICAB
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol. Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista
Vicente Pérez Daudí, Catedràtic de Dret Processal de la UB
Roberto García Ceniceros. Magistrat
Núria Flaquer Molinas. Advocada i Diputada Icab
Ignacio de Anzizu Pigem. Procurador
Ignacio Colomer Hernández. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Núria Mallandrich Miret. Advocada i Professora de Dret a la UB
Francisco González de Audicana Zorraquino. Magistrat
Christian Herrera Petrus. Advocat
Xavier Abel Lluch. Magistrat-Jutge del Jutjat 1a Instància núm. 14 de Barcelona
Rafael Orellana de Castro. Advocat i President de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses
Juan Antonio Andino López. Advocat i Doctor en Dret cum laude per la Universitat de Barcelona

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Diploma és necessari el 80% d’assistència presencial i el 20% online i superar el sistema d'avaluació establert.

CANVIS

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB-UB-Col·legi de Procuradors es reserven el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
CANCEL·LACIÓ

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciada la formació no tindran dret a cap devolució.

TRÀMITS INSCRIPCIÓ

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preu i forma de pagament:
800€ de matrícula abans inici de la formació i 8 quotes de 400€ cadascuna. Total: 4000€

Triple titulació Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona - Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i Universitat de Barcelona:
Pel que fa al Diploma d'Especialització, la superació dóna dret a l'emissió d'una titulació oficial de la UB. Perquè això cal aportar els documents següents:
- Emplenar el full de matrícula que es pot descarregar en aquest enllaç:

http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/impres.pdf

- DNI o document d’identificació
Enviar tota la documentació a masters@icab.cat

- Aportació del títol de graduat o llicenciat (fotocòpia compulsada o certificat emès per la Secretaria de la Facultat corresponent, llevat que aquest s'hagi emès per la UB, en el cas n'hi haurà prou amb una fotocòpia simple)

A l'enllaç següent trobareu informació addicional sobre el procés de matrícula i els serveis a què dóna dret ser alumne UB: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html#documentacio

Preus

DescripcióImport
Tots/es 4000,00€
Inscriu-te
Civil | Processal | Màsters | Postgrau

Diploma d'especialització de Dret Processal Civil 2023-2024

Informació general

  • 26/09/2023 - 25/06/2024
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Aula 74, 7a planta de c/Mallorca 283
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×