open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Curs | Secció de Dret Fiscal i Financer

Curs sobre l'Impost de Societats

Inici: 22/04/2024. Organitzat per la Secció de Dret Fiscal i Financer de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). 


22/04/2024 Introducció. El Fet Imposable.
1.1 Estructura de l'impost de societats. La comptabilitat i la declaració de l'impost de societats. 
1.2 Naturalesa i àmbit d'aplicació de l'impost. Normativa aplicable.
1.3. El fet imposable. Concepte d'activitat econòmica i concepte d'entitat patrimonial. Contribuents de l'impost de societats. Exempcions subjectives: total i parcial. Residència i domicili fiscal.
Sergi Canas Cabedo. Asessor fiscal
Elisenda Carol Olivet. Advocada i assessora fiscal

24/04/2024. El resultat comptable i la Base Imposable.
2.1 La base imposable: concepte. Règims de determinació de la base imposable. Estimació de rendes en el mètode d'estimació indirecta. Presumpció d'obtenció de rendes 
2.2. El resultat comptable i la base imposable. Normativa comptable. Diferències. Reflex comptable dels actius i passius per impost diferit. La comptabilització de la despesa per l'impost de societats.
Ángel Mª Ceniceros. Advocat i Soci Director Àrea Fiscal en Despatx d’Advocats.

29/04/2024 Imputació temporal i correccions de valor
3.1. Imputació temporal d'ingressos i despeses 
3.2. Correccions de valor: amortitzacions. Llibertat d'amortització. Incentius fiscals en matèria d'amortitzacions per a entitats de reduïda dimensió. Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament financer 
Ángel Mª Ceniceros. Advocat i Soci Director Àrea Fiscal en Despatx d’Advocats.

06/05/2024 Correccions de valor
4.1. Pèrdues per deterior de valor d'elements patrimonials. Provisions i altres despeses. 
4.2. Despeses no deduïbles. Despeses per donacions. Limitació a la deduïbilitat de despeses financeres.
Mónica Yéboles Sirera. Advocat. Assessora Fiscal.

08/05/2024 Regles de valoració
5.1 Regles de valoració:
-Operacions vinculades.
-Documentació, valoració i presentació de declaracions informatives relatives a operacions vinculades:
-casos pràctics d'operacions de venda, prestació de serveis i cessió d'intangibles d'acord amb els últims criteris de la Inspecció tributària.
-casos pràctics de prestació de serveis professionals.
-casos pràctics d'operacions realitzades amb paradisos fiscals.
5.2 Canvis de residència: valoració de l'impacte fiscal segons cada cas
Juan José Terraza Torra. Advocat 

13/05/2024 Exempció per evitar la doble imposició i la deducció per evitar la doble imposició internacional.
6.1. Exempció parcial per evitar la doble imposició de dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol. Exempció de rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent.
6.2. La deducció per doble imposició internacional jurídica i econòmica
Ángel Mª Ceniceros. Advocat i Soci Director Àrea Fiscal en Despatx d’Advocats.

15/05/2024 Reserva de capitalització i d'anivellació. Compensació de bases imposables negatives. Tipus de gravamen. Bonificacions i deduccions
7.1. La reserva de capitalització i la reserva d'anivellació. 
7.2. La compensació de bases imposables negatives. 
7.3. Tipus de gravamen i determinació de la quota íntegra. Referència al tipus de gravamen reduït aplicable a partir de l´1 de gener de 2023. 
7.4. Bonificacions i deduccions per incentivar la realització de determinades activitats 
7.5. Esquema de liquidació
Antoni Durán-Sindreu. Doctor en Dret i Economista 

22/05/2024 Règim fiscal especial de les operacions de reestructuració empresarial. Un breu exemple de reorganització empresarial
8.1.- Introducció general al supòsits previstos a la normativa aplicable i al règim fiscal aplicable. 
8.2. Concepte de motius econòmics vàlids, interpretació doctrinal i jurisprudencial actual.
8.3.- Presentació del cas:  Escissió i creació de holding
8.4.-: Escissió de societats.
8.5.- Creació holding. 
Antoni Durán-Sindreu. Doctor en Dret i Economista

27/05/2024 Qüestions interessants des del punt de vista de la Inspecció
José Ángel de Pablo Vellisco. Inspector d'Hisenda de l'Estat. Oficina de Grans Contribuents AEAT.

29/05/2024 Cas pràctic I
L'alumne rebrà el cas pràctic abans de la sessió per poder resoldre-ho en classe.
Ana Martí Rodés. Advocada. Directora de l’àrea fiscal Grup Mediapro

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 75,00€ 56,25€
Persones Associades 75,00€ 56,25€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 110,00€ 82,50€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 180,00€ 135,00€
No Col·legiats/des ICAB 270,00€ 270,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
??? icab.event.register.online ???
Fiscal | Curs | Secció de Dret Fiscal i Financer

Curs sobre l'Impost de Societats

Informació general

  • 22/04/2024 - 29/05/2024
  • Aula 65, 6a planta ICAB
  • Dillluns i dimecres de 18 a 20h.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×