menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Cultura / Seccions | Civil | Consum | Fiscal | Internacional | Mercantil | Curs | Seccions

Curs de Compravenda 2022 (PRESENCIAL)

Inici 18/10/22. Organitzat per les Seccions de Dret Civil, Dret Mercantil, Dret de Consum, Dret Internacional Privat i de la UE i Dret Fiscal i Financer de l’ICAB  

18/10/2022 Presentació del Curs
Chantal Moll de Alba Lacuve, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil

Supòsits d’aplicació del Llibre VIè del Codi Civil de Catalunya  en matèria de compravenda. Aspectes de Dret interregional i internacional privat en la compravenda civil
Mª Esperança Ginebra Molins, Professora de Dret Civil de la UB.

20/10/22 Elements personals del contracte. Capacitat i representació. Prohibicions per adquirir. Elements reals del contracte. Els béns objecte de compravenda. El preu i llur determinació. Elements causals. Simulació. Perfecció i consumació. Requisits formals.
Joan Sacristán Tarragó, Advocat

25/10/22 Oferta, promoció i publicitat d’immobles per la seva venda. Els deure d’informació. Error, dol i culpa in contrahendo. Les declaracions del venedor o intermediari. La intermediació immobiliària. Deures i obligacions de l’agent immobiliari. Els problemes de cabuda de l’immoble.
Francisco Echeverría Summers, Advocat i Professor de la UB

27/10/22 Due diligence dels immobles objecte de compravenda. Situació registral i cadastral. Situació possessòria: arrendataris i ocupants. Aspectes urbanístics i administratius. Sòls contaminats i obligacions mediambientals. Deutes tributaris i front la comunitat de propietaris. Altres aspectes a tenir en compte (cèdula d’habitabilitat, certificat eficiència energètica, Inspecció Tècnica dels edificis, ...)  
Silvia Jiménez Xarrié, Advocada

03/11/22 Contractes preparatoris: Promesa, reserva, arres, opció de compra i arrendament amb opció de compra.
Marta Legarreta Fontelles
, Advocada

08/11/22 L’escriptura de compravenda. [Taller]
Jesús Gómez Taboada, Notari

10/11/22 La rescissió del contracte de compravenda al Codi Civil i els ordenaments forals. Avantatge injust i lesió en més de la meitat.
Miquel Serra i Camús, Advocat.
Josep Mª Espinet Asensio, Advocat.

15/11/22 Obligacions del comprador. El pagament del preu. Temps i lloc de pagament. Compravenda amb preu aplaçat. Pacte de condició resolutòria.
Chantal Moll de Alba Lacuve, Professora de Dret Civil de la UB

17/11/22 Obligacions del venedor. El lliurament del bé. Transmissió del risc en la compravenda. manca de conformitat material. Entrega de cosa diversa o aliud pro alio. Sanejament per vicis ocults. Les accions edilícies: acció redhibitòria i quanti minoris. Manca de conformitat jurídica. Sanejament i evicció. Doble venta i doble disposició).
Jordi Seguí Puntas, President de la Secció  16a de l’Audiència Provincial de Barcelona

22/11/22 Compravenda d’empresa (I). Compravenda civil vs compravenda mercantil. Compravenda d’actius vs compravenda d’accions o participacions. Especialitats de la compravenda d’empresa al Codi Civil de Catalunya. Estructura d’un procés d’adquisició (NDA, carta d’intencions, due diligence, contracte, interim period, closing, post closing).
Raimundo Segura de Lassaletta, Advocat
Ferran Escayola Maranges, Advocat

24/11/22 Incompliment del contracte de compravenda. Els remeis en cas d’incompliment: El compliment específic, la suspensió del pagament del preu o del compliment de les obligacions, i la resolució del contracte compravenda.
Maria Luisa Zahino Ruíz, Professora de Dret civil de la UB

29/11/22 Compravenda d’immobles en construcció. Obligacions del promotor. Responsabilitat del promotor i altres agents del procés constructiu.
Alejandro Fuentes-Lojo Rius, Advocat

01/12/22 Compravenda de consum.
Immaculada Barral Viñals, Catedràtica de Dret Civil de la UB

13/12/22 Retracte convencional i legal. Compravenda a carta de gracia.
Jordi Medina Ortiz, Advocat

15/12/22 Compravenda d’empresa (II). Estructura del contracte d’adquisició. Objecte, preu i formes d’estructurar-lo. Condicions suspensives típiques. Manifestacions i garanties (Abast, límits i parer de la due diligence). Responsabilitat (contingències generals, especifiques i qualificades). Limitació de la responsabilitat (franquícies, límits qualitatius, quantitatius i temporals, assegurances de R&W). Procediments de reclamació (internes i front tercers). Non compete i non solicitation post-contractual). Solució de conflictes. Breu referencia als pactes de socis en els supòsits d’adquisició parcial: Pactes d’organització i govern de la societat. Pactes de relació entre socis (drag long i taq along). Pactes d’atribució (contractes dels socis amb la societat). Especialitats del capital risc.
José Ángel Cano Muñoz, Advocat.
Carmen del Castillo Vericat, Advocada.

20/12/22 Compravenda mercantil internacional. Llei aplicable. Competència judicial internacional. Preparació dels contractes de compravenda internacionals mercantils i civils (capacitat i representació en DIPr, validesa formal i material, signatures, documents públics, etc.)
Alba Ródenas Borràs, Advocada - Professora Dret Internacional Privat UB

22/12/22 Compravenda mercantil. Compravenda internacional de mercaderies. 
Miquel Mirambell Fargas, Advocat i Profesor de Dret Mercantil UB

10/01/23 Aspectes processals dels procediments en matèria de compravenda.
Vicente Pérez Daudí,
Catedràtic de Dret processal de la UB.

12/01/23 Compravenda i Registre de la propietat. La inscripció de les arres al contracte de compravenda. La compravenda d’habitatges. La compravenda garantida amb condició resolutòria, pacte de reserva de domini i condició suspensiva. La compravenda de béns que constitueixen l’actiu essencial d’una societat. La compravenda “per a persona per designar”. La compravenda amb Administracions públiques. La compravenda d’immobles urbans i rústics arrendats. La compravenda en execució judicial. Formes de pagament en el contracte de compravenda. La compravenda d’un bé inclòs en un espai natural i de béns d’interès cultural.
Antonio Muñoz Navarro,
Director de SERC i Registrador de la Propietat

17/01/23 ADR i Mediació en l’àmbit de la compravenda.
Carles García Roqueta, Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB

19/01/23 Fiscalitat de la compravenda (I). Fiscalitat de la compravenda de bens immobles. S’analitzaran aspectes relacionats amb la tributació directa (IS – IRPF), tributació indirecta (IVA, ITP-AJD) i fiscalitat local (Plusvàlua Municipal).
Albert Folguera Ventura, Advocat. President de la secció de Dret Fiscal i Financer de l’ICAB. Professor associat a la Facultat d’Economia i del Màster en Comptabilitat i Fiscalitat de la UB

24/01/23 Fiscalitat de la compravenda (II). Fiscalitat de la compravenda d’empreses i d’unitats de negoci. S’analitzaran aspectes relacionats amb la tributació directa (IS – IRPF) i tributació indirecta (IVA, ITP-AJD)
Guillem Domingo Pérez, Advocat. Professor associat a la Facultat d’Economia i del Màster en Comptabilitat i Fiscalitat de la Universitat de Barcelona.

COORDINADORS CURS

 • Immaculada Barral Viñals, Catedràtica de Dret Civil de la UB.
 • Lluís Esquerra Resa, Advocat. President de la Secció de Dret Mercantil.
 • Albert Folguera Ventura, Advocat. President de la Secció de Dret Fiscal i Financer
 • Chantal Moll de Alba Lacuve, Professora de Dret Civil de la UB. Vicepresidenta de la secció de Dret Civil.
 • Miquel Serra i Camús, Advocat. President de la secció de Dret Civil.       

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 172,00€ 129,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 172,00€ 129,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 258,00€ 193,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 430,00€ 322,50€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 645,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Comissió de Cultura / Seccions | Civil | Consum | Fiscal | Internacional | Mercantil | Curs | Seccions

Curs de Compravenda 2022 (PRESENCIAL)

Informació general

 • 18/10/2022 - 24/01/2023
 • Aula 75 (7a planta) de l'ICAB
 • Dimarts i dijous de 18h a 20h
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×