open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Normativa professional i col·legial

ASSESSORIA JURÍDICA

Normativa professional i col·legial

Normativa Estatal

normativa-espana

» Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 1974. Text consolidat. Última modificació: 7 de juliol de 2012)

» Addenda// Modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.

» Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

» Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus)

» Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals

» Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

» Reial Decret 1331/2006, de 17 de novembre, de regulació de la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos d'advocats individuals i col·lectius

» Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d'accés a les professions d'Advocats i Procuradors dels Tribunals

» Llei 15/2021, de 23 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals, així com la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, el Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions

» Reial Decret 936/2001 de Transposició de la Directiva 98/5, de 3 d'agost, que regula l'exercici permanent a Espanya de la professió d'advocat amb títol professional obtingut a un altre estat membre de la Unió Europea.

» Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistencia jurídica gratuïta. TEXT CONSOLIDAT: Última modificació: 12 de juny de 2018

Reglaments col·legials

normativa-comissions-advocats-2

» SOCIETATS PROFESSIONALS D'ADVOCATS: Reglament de societats professionals d’advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona. RESOLUCIÓ JUS/1098/2011, de 18 d’abril. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5875 – 10.5.2011

» RECLAMACIÓ DE QUOTES: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de reclamació de les quotes col·legials, sancions i altres obligacions econòmiques, del procediment de baixa col·legial i de reincorporació

» DELEGACIONS: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de les Delegacions territorials de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

» TRIBUNAL ARBITRAL: Reglament del Tribunal Arbitral del Col·legi d'Advocats de Barcelona (TACAB). Acord de la Junta de Govern de l'Il·lustre. Col·legi d'Advocats de Barcelona, de data 23 de març de 2.004.DOGC núm. 4122 - 29/04/2004

» REGISTRE AAULETEC: Reglament de Funcionament i Gestió del Registre d'Advocats Auditors en Entorns Tecnològics (AAULETEC) de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Aprovat per Junta de Govern de 18 de març de 2013.

» REGLAMENT DEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE L'ICAB: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de funcionament del Centre de mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

» CENTRE DE DOCUMENTACIÓ / BIBLIOTECA. Reglament del Centre de Documentació / Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

» Reglament d’obtenció, manteniment i ús de la “MARCA ADVOCACIA ICAB”

» PERSONES ASSOCIADES: Versión concordada als actuals Estatuts col·legials, del Reglament de les persones associades

Reglaments de les Comissions

comissions-delegades

» TORN D'OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT: Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona. RESOLUCIÓ JUS/993/2011, de 13 d’abril. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5865 – 26.4.2011

» RESOLUCIÓ JUS/175/2017, de 7 de febrer, de modificació del Reglament del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

» HONORARIS: Text refós del Reglament de la Comissió d'Honoraris

» HONORARIS: RESOLUCIÓ JUS/2788/2019, de 24 d'octubre, de modificació dels articles 2 a 10 del Reglament de la Comissió d'Honoraris de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7996 de 06/11/2019

» CULTURA I FORMACIÓ: Reglament de la Comissió de Cultura de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Aprovat per la Junta de Govern de l’Il·ltre. Col·legi de l'Advocacia de Barcelona el 26 de gener de 2016

» MEDIADORS/ES: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es

» DRET PENITENCIARI: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de la Comissió de dret penitenciari

» COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT 0,7%: Reglament de la Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%). Aprovat per la Junta de Govern de l'Il·ltre. Col·legi de l'Advocacia de Barcelona el 09 de juliol de 2019

» IGUALTAT DE DRETS DELS NOUS MODELS DE FAMÍLIA: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de la Comissió d'Advocats per a la igualtat de drets dels nous models de família

» GRUP DE L'ADVOCACIA JOVE: Estatuts Grup de l'Advocacia Jove (GAJ)

» GRUP DE L'ADVOCACIA JOVE: Modificació dels Estatuts del GAJ, acord de Junta de Govern de 23 d'abril de 2024

» COMISSIONS PERSONES COL·LEGIADES: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de les comissions de persones col·legiades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

» INTRUSISME: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de la Comissió delegada d’Intrusisme

» SÈNIORS: Versió concordada als vigents Estatuts col·legials del reglament de la Comissió d’Advocats Sèniors.

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×