menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 30 d'abril al 6 de maig de 2022

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

06/05/2022

Extracto de la Resolución de 29 de Abril de 2022 de la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social de la convocatoria para el ejercicio 2022 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-B-2022-13980.pdf 
Publicat al BOE de 06-05-2022 
Las organizaciones sindicales que opten a la subvención deberán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente extracto de la Resolución de convocatoria.

Extracto de la Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13808.pdf 
Publicat al BOE de 04-05-2022 
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de este extracto.

Extracto de la Orden de 22 de abril de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la financiación de proyectos empresariales dirigidos al impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas, durante el ejercicio 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13815.pdf 
Publicat al BOE de 04-05-2022 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Orden de 22 de abril de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro, para incentivar y desarrollar la participación social en proyectos que tengan como objetivo la transformación territorial, durante el ejercicio de 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13816.pdf 
Publicat al BOE de 04-05-2022 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2022 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para la realización de proyectos de deporte inclusivo en el año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13817.pdf 
Publicat al BOE de 04-05-2022 
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.E. del extracto de la Resolución de convocatoria.

Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2022, de la Dirección General del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación en el año 2022 https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13818.pdf 
Publicat al BOE de 04-05-2022 
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT.- RESOLUCIÓ DSO/1276/2022, de 28 d'abril, de convocatòria dels premis i ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 624021) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8660/1904527.pdf 
Publicat al DOGC de 04-05-2022 
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació que requereix la base 6 de la Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove, s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el dia 30 de juny de 2022.

RESOLUCIÓ JUS/1265/2022, de 7 d'abril, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals durant l'any 2022 (ref. BDNS 623772) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8660/1904515.pdf 
Publicat al DOGC de 04-05-2022 
El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària que ha d'acompanyar la sol·licitud és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2022 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo correspondientes al período 2022-2025 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-B-2022-13697.pdf 
Publicat al BOE de 03-05-2022 
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓ PRE/1248/2022, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 622555) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904191.pdf 
Publicat al DOGC  de 03-05-2022 
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/1148/2022, de 20 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió, i per a la subtitulació en català de la seva programació (ref. BDNS 622252) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904147.pdf 
Publicat al DOGC de 03-05-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 4 al 23 de maig del 2022, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 30 de març de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per al curs escolar 2022-2023, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 622428) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904287.pdf 
Publicat al DOGC de 03-05-2022 
El termini per la presentació de les sol·licituds en període inicial serà: Període inicial: entre el 16 de maig i el 15 de juny ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, serà fins el 20 de juny.

Comparteix

També et pot interessar

 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 23 al 29 de setembre de 2023

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.
 • Normativa | Novetats Jurídiques | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

  Actualitat Jurídica del 21 al 27 de setembre de 2023

  Classificada per matèries.
 • Premis i Beques | Premis, Beques i Subvencions

  Atorgat el Premi Memorial Josep Solé Barberà 2023

  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Secretaria Col·legiada del Partit Socialista Unificat de Catalunya, la Secretaria General de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates van ...

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×