open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió Normativa | Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 18 al 24 de març de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

24/03/2023

Extracto de la Orden por la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-B-2023-8416.pdf
Publicat al BOE de 23-03-2023
Plazo de presentación de las solicitudes. Un mes desde la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Orden APA/1340/2022 , de 29 de diciembre, por la que se convocan dos becas de formación práctica para titulados universitarios en el ámbito de gestión documental y archivos y en el ámbito de recursos y relaciones jurisdiccionales 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-B-2023-8423.pdf
Publicat al BOE de 23-03-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días a partir del día siguiente a la publicación de
este extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL.- RESOLUCIÓ ACC/969/2023, de 17 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 682812)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8882/1965469.pdf
Publicat al DOGC de 23-03-2023
Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/952/2023, de 17 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l'any 2023 (ref. BDNS 682813)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8881/1965014.pdf
Publicat al DOGC de 23-03-2023
El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre l'1 de març i el 31 de maig de 2023, inclòs. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al 31 de maig de 2023. Aquests terminis de presentació es consideraran ampliats, si escau, en els mateixos termes que els terminis per a la presentació de sol·licitud única regulada en el Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre.

RESOLUCIÓ ACC/953/2023, de 16 de març, per la qual es convoquen els ajuts per a 2024 corresponents a la Intervenció Sectorial Vitivinícola per a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027 per a les operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros, en el marc del Pla estratègic de la Política agrícola comuna (ref. BDNS 681657)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8881/1965072.pdf
Publicat al DOGC de 23-03-2023
D'acord amb l'article 24 del Reial decret 905/2022, el termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'abril de 2023, inclòs.

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2023 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2023-2024
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-B-2023-8269.pdf
Publicat al BOE de 22-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes. 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en BOE.

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2023 de la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. por la que se convoca la Segunda Edición de los Premios a la mejor Invención protegida mediante derechos de propiedad industrial
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-B-2023-8270.pdf
Publicat al BOE de 22-03-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

FUNDACIÓN COCA-COLA.- Con el fin de estimular el interés por la literatura y la escritura de los más jóvenes, la Fundación Coca-Cola, convoca, con carácter nacional, la 62.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, edición 2022/2023, de acuerdo con las Bases del mismo que se encuentran publicadas en la dirección https://www.fundacioncocacola.com/concurso-jovenes-talentos
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-B-2023-8290.pdf
Publicat al BOE de 22-03-2023

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023 (ref. BDNS 682709)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8880/1964755.pdf
Publicat al DOGC de 22-09-2023
4.1 El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria tinguin 35 anys o menys s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 5 d'abril de 2023, inclòs. 4.2 El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria tinguin 65 anys o més o que tinguin de 36 a 64 anys s'inicia l'11 d'abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/883/2023, de 14 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 681639)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8879/1964599.pdf
Publicat al DOGC de 21-03-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de març al 5 d'octubre de 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/903/2023, de 14 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals (ref. BDNS 681862)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8879/1964565.pdf
Publicat al DOGC de 21-03-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de març a l'11 d'abril del 2023, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/904/2023, de 14 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 681861)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8879/1964561.pdf
Publicat al DOGC de 21-03-2023
El període per presentar sol·licituds és del 21 de març a l'11 d'abril del 2023, tots dos inclosos.

FUNDACIÓN JESÚS SERRA, GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE.- XVI Concurso de Poesía. Fundación Jesús Serra, de Grupo Catalana Occidente, ha abierto la convocatoria de la XVI edición de su Concurso de Poesía con el objetivo de fomentar la creación poética. Al premio se pueden presentar obras escritas en lengua castellana y catalana y se valorará la calidad literaria de las mismas
https://www.fundacionjesusserra.org/concurso-poesia/bases
Publicat al lloc web de la Fundación Jesús Serra
El plazo para la presentación de las candidaturas es del 14 de febrero al 26 de abril de 2023.

RESOLUCIÓ ACC/893/2023, de 14 de març, per la qual es convoquen per al 2023 els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a les despeses efectuades l'any 2022 en les seves funcions com a entitats col·laboradores de l'Administració (ref. BDNS 681810)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8878/1964167.pdf
Publicat al DOGC de 20-03-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2023.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/899/2023, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2023 (ref. BDNS 681493)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8878/1964230.pdf
Publicat al DOGC de 20-03-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de març al 12 d'abril de 2023. El dia 12 d'abril de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/900/2023, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica per a l'any 2023 (ref. BDNS 681490)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8878/1964262.pdf
Publicat al DOGC de 20-01-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de març al 30 d'octubre de 2023. El dia 21 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds a partir de les 9:00:00 hores. El dia 30 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/901/2023, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l'any 2023 (ref. BDNS 681492)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8878/1964191.pdf
Publicat al DOGC de 20-01-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de març al 12 d'abril de 2023. El dia 12 d'abril de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/902/2023, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la investigació literària per a l'any 2023 (ref. BDNS 681491)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8878/1964223.pdf
Publicat al DOGC de 20-01-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de març al 12 d'abril del 2023. El dia 12 d'abril del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/860/2023, de 10 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió, i per a la subtitulació en català de la seva programació (ref. BDNS 681574)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8878/1964278.pdf
Publicat al DOGC de 20-01-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de març a l'11 d'abril del 2023, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan 120 plazas para la realización de estancias profesionales en centros educativos en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Suiza
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8049.pdf
Publicat al BOE de 18-03-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales contados desde el siguiente día hábil a la publicación de la presente Resolución en el BOE.

Extracto de la Orden de 14 de marzo de 2023, por la que se convocan becas de formación práctica para titulados universitarios en las áreas de comercialización, transformación pesquera y acuicultura
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8051.pdf
Publicat al BOE de 18-03-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×