open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Titulars

Aprovada per majoria de vots afirmatius la gestió anual de la Junta de Govern, la Memòria d'Activitats, els Estats Financers, la liquidació pressupostària 2023 i els pressupostos de l’ICAB per al 2024

L’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona s’ha celebrat aquest dijous 11 d’abril del 2024 a la Sala d'Actes i al Centre de Formació ICAB.

11/04/2024

El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha donat la benvinguda als assistents a l’assemblea i ha exposat que a través d’aquesta, es fa balanç de les activitats que durant el 2023 ha fet l’ICAB i es comparteixen els projectes en què s’està treballant d’acord amb el doble mandat que té la Corporació: defensar els interessos de la professió i exercir la funció social de l’advocacia.

Jesús M. Sánchez ha afirmat: “Defensem els interessos de la professió quan realitzem centenars d’actuacions en un any des de la CRAJ per emparar el lliure exercici de l’advocacia. Defensem la professió quan, amb múltiples contactes i reunions amb la Conselleria, batallem per la millora de les condicions del Torn d’Ofici. Defensem la professió quan instem a totes les institucions a garantir un present i un futur dignes per a tots els companys i companyes”.

El degà ha declarat que "són temps de conflictes, també en el sector legal” i per això des de la Junta es busquen solucions per superar-los. I ha afegit: “Som propositius. Enfront del soroll, propostes. Davant de problemes, solucions. Amb discreció o publicitat segons sigui necessari. Sempre amb tenacitat i determinació. La negociació i el pacte són sempre la millor opció. Respectem tots els posicionaments, però comparteixo amb tota la Junta de Govern que el rol que ens correspon és el de facilitar solucions i trobar punts d’acord. L'ICAB és pont, casa de diàleg".

El degà de l’advocacia barcelonina ha ressaltat la intensa activitat del Col·legi realitzada amb la col·laboració de les Seccions i Comissions, així com la tasca que s’ha fet també amb les diferents delegacions territorials, per tal que tots els col·legiats i col·legiades es puguin sentir recolzats.

L’ICAB fa una aposta ferma per la transformació digital de l’advocacia i, tal com ha donat a conèixer el degà, en són un exemple els 40 tallers realitzats en Transformació Digital amb més de 130 hores lectives gratuïtes comptant amb més de 1.000 inscripcions.

Des del Col·legi es compta amb una destacada activitat formativa que es realitza a través de la Comissió de Cultura i del Departament de Formació. En són prova, tal com ha exposat Jesús M. Sánchez les 130 activitats gratuïtes, el que representa prop del 65% de la formació continuada i 300 webinars i conferències de les quals 285 han estat gratuïtes per als col·legiats i col·legiades de l’ICAB, i que han estat organitzades per les Seccions i Comissions.

La intensa activitat del Col·legi també s’ha materialitzat a través de l’Institut d’Investigació i Innovació Jurídica, l’I+Dret, adscrit a la Comissió de Normativa del Col·legi, així com dels diferents Observatoris de l’ICAB: L’Observatori dels Drets de les Persones; l’Observatori de la Insolvència Personal, l’Observatori per la Plena Igualtat i l’Observatori per a la Transició a la CiberJustícia.

El Col·legi té un ferm compromís amb el Torn d’Ofici. El degà ha exposat que la defensa del Torn d’Ofici ha estat un altre dels aspectes rellevants que s’han abordat al llarg del 2023 amb l’assistència a reunions amb representants del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat per aconseguir la inajornable millora de les condicions del Torn i, a més, s’han presentat diferents informes davant el Parlament per reclamar millores en aquesta matèria. En aquest sentit, ha destacat que s’ha interposat recurs de reposició davant la Resolució JUS/9/2024, de 3 de gener, per la que s’estableixen les condicions de funcionament i econòmiques i els mòduls de compensació econòmica per la prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta per part dels col·legis d’advocats de Catalunya durant l’any 2024, que a data d’avui encara no ha estat resolt.

Alhora, el degà ha posat en relleu l’essencial tasca que realitzen els 2.955 advocats/des adscrits al Torn de l’ICAB, els quals van realitzar 58.511 designes durant l’any 2023 i des de l’atenció del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) es van atendre 54.017 consultes d’orientació jurídica prèvia.

Per concloure, el degà ha donat a conèixer que la Junta de Govern presenta una liquidació positiva que és resultat d’una gestió austera i responsable i s’ha presentat un pressupost equilibrat per al 2024. Ha sentenciat: “Us puc assegurar que aquesta manera de fer i aquesta perseverança seguiran guiant les nostres actuacions durant el proper any 2024 en representació i benefici de tots i totes”.

Tot seguit s’ha visualitzat el vídeo de la Memòria audiovisual 2023 de l’ICAB per mostrar només una petita part de les idees, projectes i fites assolides per la Corporació durant l’any passat, que s’han materialitzat de manera conjunta amb les Seccions i Comissions del Col·legi. En aquest vídeo es ressalta:

L’ICAB, com a casa de la defensa dels drets de les persones, lidera la conscienciació social envers la defensa efectiva dels drets de la ciutadania, i especialment els drets dels col·lectius més vulnerables, a través de diferents actes organitzats per l’Observatori dels Drets de les Persones, l’Observatori per la Plena Igualtat, la Comissió per a la promoció dels ODS i l’Observatori de la Insolvència Personal.

L’aposta de la Corporació per a la investigació i innovació jurídica per a una advocacia digital s’ha dut a terme tant a través de l’Institut I+Dret, consolidat i referent dins el món jurídic, com de la posada en marxa de les iniciatives del CiBERDRET i l’Observatori per a la Transició a la Ciberjustícia.

El dinamisme del Col·legi i que és obert a tothom. Cal destacar que al llarg de l’any 2023 s’han realitzat múltiples millores a les delegacions de la Corporació, la campanya per promoure la consulta preventiva a l’advocacia conduïda, enguany, per la periodista Anna Boadas, i l’ampli ventall d’activitats socials celebrades per promoure la trobada d’advocats i advocades a la seu col·legial. La Memòria Audiovisual finalitza amb el bloc formatiu, tot destacant el lideratge de l’ICAB en aquest àmbit. 

Posteriorment, ha intervingut la tresorera, Yvonne Pavia, qui ha presentat les propostes de liquidació de l'exercici 2023 i de pressupostos per l'any actual i ha tingut lloc un primer torn d’intervencions en relació amb els punts de l’ordre del dia, al que ha donat pas el secretari substitut, Ramón Ángel Casanova. Tot seguit, s'han efectuat les votacions sobre la gestió de la Junta de Govern, la Memòria d’Activitats, els Estats Financers i la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2023 amb els següents resultats: 296 vots a favor, 178 vots en contra i 2 abstencions. El pressupost ordinari de la Corporació per a l’exercici 2024 ha estat aprovat per 293 vots a favor, 184 en contra i 4 abstencions.

Finalment, Joan Maria Xiol, com a defensor de la persona col·legiada, ha donat a conèixer que ha rebut 6 queixes al llarg del 2023. A continuació, s’ha donat pas al torn obert de paraules. 

El degà ha donat per finalitzada l’Assemblea General Ordinària, iniciant-se, a continuació, l’Assemblea Extraordinària, en el transcurs de la qual s’ha ratificat el nomenament efectuat per la Junta de Govern de Joan Maria Xiol com a defensor de la persona col·legiada de l’ICAB, per a un nou mandat. 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×