open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 30 de julio al 5 de agosto de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

05/08/2022

RESOLUCIÓ EMT/2513/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d'acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS), per a l'any 2022 (ref. BDNS 642018) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935389 
Publicat al DOGC de 04-08-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del dia 1 de setembre del 2022, i finalitza a les 14.00 hores del dia 16 de setembre de 2022.

RESOLUCIÓ EMT/2480/2022, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la inserció sociolaboral de dones amb discapacitat en situació de violència masclista (SOC – TRFO VM-D) (ref. BDNS 642121) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935357 
Publicat al DOGC de 04-08-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de setembre de 2022 i finalitza el 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l'audiovisual, les arts escèniques i la música (ref. BDNS 640807) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935445 
Publicat al DOGC de 04-08-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 21 de setembre al 5 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Convocatoria de Becas de Posdoctorado Junior Leader 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24368.pdf 
Publicat al BOE de 03-08-2022
Més informació: https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posdoctorado-junior-leader-incoming  
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posdoctorado-junior-leader-retaining
Cierre de la convocatoria 7 de octubre de 2022

RESOLUCIÓ VPD/2474/2022, de 28 de juliol, de convocatòria de les subvencions destinades a la realització d'activitats en l'àmbit de les associacions professionals del sector del transport de mercaderies per carretera, per a l'any 2022 (ref. BDNS 641866) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935334 
Publicat al DOGC de 03-08-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 de setembre de 2022, inclòs.

RESOLUCIÓ EMT/2477/2022, de 27 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2022 (ref. BDNS 642015) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935324
Publicat al DOGC de 03-08-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 h de l'endemà del dia de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14.00 h del dia 12 de setembre de 2022.

RESOLUCIÓ EMT/2067/2022, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d'exclusió social (ref. BDNS 641890)
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935201 
Publicat al DOGC de 02-08-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 h de l'endemà del dia de la publicació d'aquesta Resolució i finalitza a les 14.00 h del dia 12 de setembre de 2022.

Resolución de 27 de julio de 2022, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca el Premio Nacional del Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, correspondiente al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12911.pdf 
Publicat al BOE de 01-08-2022
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

RESOLUCIÓ EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935107 
Publicat al DOGC de 01-08-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 de setembre de 2022 i finalitza el 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/2438/2022, de 22 de juliol, per la qual s'obre convocatòria dels ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 641228) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935086 
Publicat al DOGC de 01-08-2022
El termini de presentació de sol·licituds de l'ajut és d'1 mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935091 
Publicat al DOGC de 01-08-2022
El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

RESOLUCIÓ DSO/2439/2022, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l'any 2022 (ref. BDNS 641285) 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935155 
Publicat al DOGC de 01-08-2022
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar comença a les 9 hores del dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 14 hores del 17 d'octubre de 2022.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×