menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 29 de enero al 4 de febrero de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

04/02/2022

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ PRE/69/2022, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponent a l'any 2022. 
Sota el lema general “Innovació i bones pràctiques”, s'identifiquen les quatre categories de candidatures següents: a) Organització, processos i gestió econòmica. b) Transparència, bon govern, avaluació i qualitat. c) Desenvolupament d'equips i de persones. d) Serveis finalistes. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8599/1889227.pdf 
Publicat al DOGC de 04-02-2022 
El termini de presentació de candidatures és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA R ESOLUCIÓ REU/171/2022, de 27 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l'any 2022 (ref. BDNS 608313). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8598/1889014.pdf 
Publicat al DOGC de 03-02-2022 
El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 1 de març de 2022 a les 09.00 hores (hora local de Barcelona) i finalitza a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del dia 15 de març de 2022.

Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2022 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. por la que se convoca para 2022 la concesión de subvenciones del «Programa ICEX Next de Iniciación y Consolidación de la Exportación» de ICEX España Exportación el Inversiones, E.P.E. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-B-2022-3004.pdf 
Publicat al BOE de 02-02-2022 
Plazo de presentación de solicitudes. Dentro de esta convocatoria se realizarán cuatro procedimientos de selección sucesivos según el siguiente calendario de periodos de presentación de solicitudes: a) Procedimiento 1: del 10 al 28 de febrero de 2022 b) Procedimiento 2: del 10 al 31 de mayo de 2022 c) Procedimiento 3: del 10 al 30 de septiembre de 2022 d) Procedimiento 4: del 10 al 31 de diciembre de 2022

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT.- RESOLUCIÓ DSO/118/2022, de 24 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la beca Art Jove Curadoria corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 607791). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8596/1888779.pdf 
Publicat al DOGC d’01-02-2022
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que s'hi adjunta comença a les 9 hores de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 14 hores del 21 de febrer de 2022

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2022, del president de la Comissió Jurídica Assessora, de publicació de l’Acord del Ple de la Comissió Jurídica Assessora de 20 de gener de 2022, pel qual es convoca una beca de col·laboració i formació en la doctrina de la Comissió per a l’any 2022 (ref. BDNS 607333). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8596/1888773.pdf 
Publicat al DOGC d’01-02-2022
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, lúdiques, culturals i esportives en el barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs i que promou el Consorci del Barri de la Mina (ref. BDNS 607259). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8596/1888765.pdf 
Publicat al DOGC d´01-02-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Extracto de la Resolución de 26 de enero de 2022 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes españoles, curso académico 2022-2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-B-2022-2550.pdf 
Publicat al BOE de 29-01-2022
Plazo de presentación de solicitudes.

Programa de becas de capacitación para jóvenes españoles de formación en gestión de cooperación al desarrollo en las Oficinas Técnicas de Cooperación y en los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina de la AECID. (Programa COOPERACIÓN) Anexo I: del 7 de febrero al 21 de febrero de 2022.

Programa de becas para jóvenes españoles en formación en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, y centros culturales de España. (Programa CULT) Anexo II: del 7 de febrero al 21 de febrero de 2022.

Programa de becas para la formación de jóvenes españoles en asuntos europeos en el Colegio de Europa. (Programa COE) Anexo III: del 18 de febrero al 4 de marzo de 2022.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×