open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 29 de julio al 4 de agosto de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

04/08/2023

RESOLUCIÓ EMT/2820/2023, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023-2024 de la línia d'ajuts en forma de bonificació dels interessos de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic de Catalunya (ref. BDNS 710625)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=966478&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC del 3-08-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, i finalitza el 28 de desembre de 2024, a les 14.00 hores. Tanmateix, aquest termini també podrà finalitzar quan s'exhaureixi el pressupost, d'acord amb el que estableix la base 11.1 de l'annex 1 de l'Ordre de bases EMT/173/2023, de 29 de juny

RESOLUCIÓ ACC/2827/2023, de 27 de juliol, per la qual es convoquen determinats ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2023 (ref. BDNS 710722)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=966497&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC del 3-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils que computa a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/2829/2023, de 24 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 710718)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=966498&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC del 3-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/2831/2023, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=966448&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC del 3-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC

Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de la iniciativa «Activa Crecimiento», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-B-2023-23060.pdf
Publicat al BOE del 2-08-2023
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 5 de septiembre de 2023 y permanecerá abierto hasta que se agote el crédito presupuestario establecido en la convocatoria.

Extracto de la Orden de 26 de julio de 2023, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2023 del Programa "Experiencias Turismo España" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-B-2023-23061.pdf
Publicat al BOE del 2-08-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 20 de septiembre de 2023 a las 14h

RESOLUCIÓ TER/2791/2023, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions corresponents a la Xarxa d'habitatges d'inserció social per a l'any 2023 (ref. BDNS 708420)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=966311&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC d’1-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats beneficiaries indicades a la base reguladora 3.a) s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 de setembre de 2023, inclòs.

RESOLUCIÓ EMT/2772/2023, de 21 de juliol, per la qual es publica la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (ref. BDNS 710061)
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=966231
Publicat al DOGC de 31-07-2023
El termini de presentació de sol·licituds per a les línies d'actuació 1 i 2 que preveu l'Ordre TSF/235/2017, de 13 d'octubre, s'inicia a les 9.00 hores del 4 de setembre de 2023, i finalitza el dia 18 de setembre de 2023, a les 14.00 hores.

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×