open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 22 al 28 de julio de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

28/07/2023

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2023, per la qual s'obre la convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes de residències internacionals (ref. BDNS 709582)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=966155&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 28-07-2023 
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 28 d'agost al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

El ICAM convoca la VI Edición de los Premios Secciones 
https://web.icam.es//wp-content/uploads/2023/07/BASES-PREMIOS-SECCIONES-2023.pdf
Publicat al web de l’ICAM 26-07-2023
El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 24 horas del día 30 de octubre de 2023.

RESOLUCIÓ EMT/2730/2023, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 709583)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965967&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 26-07-2023
Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 19 d'octubre de 2023.

RESOLUCIÓ CLT/2720/2023, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2023-2024 (ref. BDNS 705843)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965909&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 26-07-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 27 de juliol al 13 de setembre de 2023.El dia 13 de setembre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

RESOLUCIÓ PRE/2703/2023, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i els actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica executats durant la temporada 2022-2023 (ref. BDNS 709225)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965802&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 25-07-2023
El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fins el 8 de setembre de 2023, a les 12:00 hores

RESOLUCIÓ EMT/2693/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva (ref. BDNS 709192) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965797&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 25-07-2023
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 4 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 16 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2711/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci (ref. BDNS 709235)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965874&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 25-07-2023
Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores del 12 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del 11 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2712/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (ref. BDNS 709228)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965865&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 25-07-2023
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 4 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2023.

RESOLUCIÓ IFE/2729/2023, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per concedir subvencions d'activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per als exercicis 2023 i 2024 (ref. BDNS 709584)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965847&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 25-07-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents, comença el dia 28 d'agost de 2023 i acaba el dia 15 de setembre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2694/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades al si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 709193) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=965731&type=01&language=ca_ES
Publicat al DOGC de 24-07-2023
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'estén fins el 6 de setembre del 2023, inclòs.

Orden TED/844/2023, de 18 de julio, por la que se modifica la Orden TED/1211/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/22/pdfs/BOE-A-2023-16939.pdf
Publicat al BOE de 22-07-2023

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×