open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 16 al 22 de septiembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

22/09/2023

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2023 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2023 de las ayudas a proyectos de prueba de concepto
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/22/pdfs/BOE-B-2023-27156.pdf
Publicat al BOE de 22-09-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 28 de septiembre y finalizará el día 17 de octubre de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/3188/2023, de 12 de setembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per als projectes en llengua catalana o occitana que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals (ref. BDNS 716842)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9006/1992708.pdf
Publicat al DOGC de 22-09-2023
Que el període per presentar sol·licituds és del 26 de setembre al 10 d'octubre de 2023, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ EMT/3220/2023, de 15 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d'acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS) per a l'any 2023 (ref. BDNS 717210)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9005/1992504.pdf
Publicat al DOGC de 21-09-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14.00 hores del dia 2 d'octubre de 2023.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES.- Ayudas Fundación Ramón Areces para la realización de Tesis Doctorales 2023. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en universidades y centros de investigación españoles, a partir del año 2024, sobre temas de ECONOMÍA y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación www.fundacionareces.es
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-B-2023-27038.pdf
Publicat al BOE de 20-09-2023
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 18 de septiembre y finaliza el día 16 de octubre de 2023.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES.- Ayudas Fundación Ramón Areces para la realización de Tesis Doctorales 2023. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en universidades y centros de investigación españoles, a partir del año 2024, sobre temas de CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación, www.fundacionareces.es
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-B-2023-27039.pdf
Publicat al BOE de 20-09-2023 
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 18 de septiembre y finaliza el día 16 de octubre de 2023.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES.- Ayudas Fundación Ramón Areces para la realización de Tesis Doctorales 2023. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en universidades y centros de investigación españoles, a partir del año 2024, sobre temas de HUMANIDADES, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación, www.fundacionareces.es
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-B-2023-27040.pdf
Publicat al BOE de 20-09-2023
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 18 de septiembre y finaliza el día 16 de octubre de 2023.

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS DE URBANISMO. Decimosexta convocatoria del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Diez. El Instituto Español de Estudios de Urbanismo convoca la decimosexta edición del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Diez, que organiza con la Universidad San Pablo CEU y la Editorial Aranzadi La Ley, para trabajos de investigación en el ámbito del urbanismo y del Derecho Urbanístico, tanto en su vertiente jurídica como técnica, que podrán presentarse hasta el 30 de mayo de 2.024, conforme a las bases publicadas en la web del Instituto de Estudios de Urbanismo: www.cursourbanismo.es
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-B-2023-27041.pdf
Publicat al BOE de 20-09-2023

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ.- ANUNCI relatiu a la convocatòria dels Premis Joan Roget 2023. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació convoca els Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget en les següents categories: a) Premi a la Transferència de Coneixement Joan Roget al millor treball col·laboratiu d’R+D+I b) Premi a la Transferència de Coneixement Joan Roget a l’impuls de la transferència c) Premi a la Transferència de Coneixement Joan Roget a un cas d’èxit de transferencia 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9004/1992367.pdf
Publicat al DOGC de 20-09-2023
El termini de presentació de candidatures finalitzarà divendres 20 d’octubre de 2023, a les 14.00 hores.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA RESOLUCIÓ REU/3155/2023, de 12 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts a les associacions d'estudiantat universitari per al curs 2023-2024 (AEU) (ref. BDNS 716643)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9003/1992187.pdf
Publicat al DOGC de 19-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 h (hora local de Barcelona) del 16 d'octubre de 2023.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/3156/2023, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 (ref. BDNS 716642)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9003/1992254.pdf
Publicat al DOGC de 19-09-2023
El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 10 d'octubre de 2023.

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA.- RESOLUCIÓ JUS/3152/2023, de 29 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de les mesures penals, la reinserció i l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català, l'ordenament jurídic i la ciència forense que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2024 (ref. BDNS 715680)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9003/1992213.pdf
Publicat al DOGC de 19-09-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/3145/2023, de 8 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 716557)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9002/1992078.pdf
publicat al DOGC de 18-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds comença a les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15:00 hores del desè dia hàbil.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/3157/2023, de 7 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere 2023 (INDOVIG 2023) (ref. BDNS 716314)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9002/1991990.pdf
Publicat al DOGC de 18-09-2023
El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2023 a les 14.00 h (hora local de Barcelona) del darrer dia del termini indicat.

RESOLUCIÓ ACC/3148/2023, de 12 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l'execució de programes de sanitat animal al sector de l'oví/cabrum per a la resta de programes diferents de la tuberculosi, de l'agalàxia, de la febre Q i de la llengua blava (ref. BDNS 716561)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9002/1992092.pdf
Publicat al DOGC de 18-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa prevista en l'apartat 7 de les bases reguladores, és el comprès des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT.- RESOLUCIÓ DSO/3151/2023, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels premis Art Jove Creació corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 716559) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9002/1992076.pdf
Publicat al DOGC de 18-09-2023
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar comença a les 9 hores de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 14 hores del dia 30 d'octubre de 2023.

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliment normatiu (compliance) en matèria de competència de les empreses (ref. BDNS 716826)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9002/1991998.pdf
Publicat al DOGC de 18-09-2023
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 18 d'octubre de 2023.

FUNDACIÓN MUTUALIDAD ABOGACÍA.- Convocatoria de Becas Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía. El día 18 de septiembre de 2023 se abre el plazo de solicitud de Becas Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía para estudiantes del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, curso 2023/2024. A partir de esa fecha podrán consultarse los términos y condiciones en la página web de la Fundación www.fundacionmutualidadabogacia.org
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/16/pdfs/BOE-B-2023-26669.pdf
Publicat al BOE de 16-09-2023

 

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×